Anasayfaya Dön

"İLAHİYAT ÖNLİSANS ve LİSANS TAMAMLAMA DESTEK PROGRAMI"

NİÇİN KALEM AKADEMİ?

• Türkiye' de İslami ilimler alanındaki eğitim-öğretim imkânlarının giderek artmasına karşılık kalitenin istenen seviyede olmaması,

• Karma eğitim veren örgün ilahiyatları tercih edemeyen erkek öğrencilere alternatif eğitim imkânı sunması,

• Arapça eğitimde klasik ve modern ilimlerin bir arada bulunması,

• İrfani birikimi olan fertlere duyulan ihtiyaç.

EĞİTİM KADROMUZ

- PROF- ETHEM CEBECİOGLU

- PROF- AHMET CAHİT HAKSEVER

- DOÇ- VAHİT GÖKTAŞ

- DOÇ- BÜLENT AKOT

- YR.DOÇ- MEHMET YILDIZ

- İBRAHİM ÇAKILLI

- RECEP UGUZ

- NEŞET BODUR

- LUAY HATEM

- SUHAYP GUZLANİ

- MUSTAFA UYSAL

PROGRAMIN GENEL ÇERÇEVESİ

KALEM Akademi, İlahiyat Önlisans ve Lisans tamamlama destek programı olup yoğun Arapça seminerlerinin yanı sıra hayata hazırlama stajları niteliğindedir.

EĞİTİM SÜRESİ 2+1=3 YILDIR. (6 DÖNEM)

2.YIL: EĞİTİM DÖNEMİ. ( 4 DÖNEM)
1 YIL: STAJ DÖNEMİ ( 2 DÖNEM)

"BU PROGRAM İMAM-HATİPLİK SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI DEĞİLDİR."

EĞİTİM PROGRAMI

1- BİRİNCİ YIL (2 DÖNEM)

Birinci yıl 30 hafta sürecek eğitim seminerlerimiz 15'er haftalık 2 dönem şeklindedir. Haftalık ders yükü 35 saattir.

VERİLEN SEMİNERLER

AÇIKÖĞRETİM-İLAHİYAT-SEMİNERLERİ
• Arapça(A.Ö.F.)
• İslam-İbadet-Esasları
• Tefsir-Usûlü-ve-Tarihi
• Hadis-Usûlü-ve-Tarihi
• İslam Ahlak Esasları
• İslam Kurumları Medeniyeti
• İslam İbadet Esasları
• İslam Hukukuna Giriş
• V.b.


KALEM ÖZEL SEMİNERLERİ
• Kur'an-ı Kerim
• Siyer
• Nebiler Silsilesi
• Tasavvuf
• Arapça Pratik
• Arapça Gramer
• Arapça Metin
• V.b.

2- İKİNCİ YIL ZORUNLU SEÇMELİ ALANLAR(2 DÖNEM)

İkinci yıl Hitabet seçmeli alanında 30 hafta sürecek eğitim seminerleri 15'er haftalık 2 dönem şeklindedir. Haftalık ders yükü 35 saattir.

VERİLEN SEMİNERLER

AÇIK ÖĞRETİM İLAHİYAT SEMİNERLERİ
• Arapça (A.Ö.F.)
• Günümüz Fıkıh Problemleri
• Yaşayan Dünya Dinleri
• Hadis
• Kelama Giriş
• Din Sosyolojisi
• İslam Mezhepler Tarihi
• İslam Düşünce Tarihi
• Din Psikolojisi

KALEM ÖZEL SEMİNERLERİ
• Kur'an-ı Kerim
• Siyer
• Nebiler Silsilesi
• Tasavvuf
• Hitabet
• Arapça
• Kişisel Gelişme ve Etkili Sunum
• Akaid

VERİLEN SEMİNERLER
• Arapça (A.Ö.F.)
• Günümüz Fıkıh Problemleri
• Yaşayan Dünya Dinleri
• Kelama Giriş
• Din Sosyolojisi
• İslam Mezhepler Tarihi
• İslam Düşünce Tarihi
• Din Psikolojisi • Kur'an-ı Kerim
• Hadis
• Arapça Metin
• Arapça Gramer
• İstima
• Fıkıh
• Akaid

2- ÜÇÜNCÜ YIL

VERİLEN SEMİNERLER

• Kur'an-ı Kerim
• Fıkıh
• Arapça İzhar
• Arapça Belağat
• Mantık
• Sistematik Kelam
• Arapça Mukâleme
• İslam Hukuku
• İslam Tarihi
• Hadis
• Tasavvuf Tarihi
• Araştırma Teknikleri
• Basın Arapçası

VERİLEN SEMİNERLER

• Tasavvuf Tarihi
• İslam Tarihi
• Osmanlıca
• Fıkıh
• Araştırma Teknikleri
• Sosyal Girişimcilik
• İslam Hukuku
• Akaid • Kur'an-ı Kerim
• Kişisel Gelişim
• Siyer
• Nebiler Silsilesi
• Etkili Sunum Teknikleri
• Hadis
• Tebliğ ve İrşat Metodu

Program içerisinde;
• İLİTAM' a geçiş için DGS' ye hazırlık kursları
• 3. Yılda öğrencilerimize İlitam takviye dersleri,
• 5. ve 6. Dönem de öğrencilerimize Eğitim birimlerimizde staj imkânı,
• 6. Dönem sonunda Eğitim kadrolarında istihdam imkânımız bulunmaktadır.

3 YILIN SONUNDA MEZUNUMUZ

• İlahiyat Fakültesi mezunu
• Arapçayı okuyup-yazan ve konuşup-anlayan
• İslam ulemasından ve İslam dünyasından haberdar
• Ankara'nın kültürel ve manevi havasını teneffüs etmiş
• Hizmet hayatına tecrübe sahibi olarak atılmış
• Birçok klasik eseri okumuş ve muhakeme eder hale gelmiş olacaktır.

SUNULAN İMKÂNLAR

• Ankara da nezih mekânımızdan eğitim imkânı

• Konferans ve Seminerler

• Barınma ve yemek imkânı

• Geziler ve Kültürel Faaliyetler

• Ücretsiz Eğitim imkânı

• İlmi ve Kültürel Atölyeler

KALEM AKADEMİ PROGRAMI EĞİTİM ŞEMASI

BİRİNCİ YIL (1. Ve 2. DÖNEM)


Tüm Öğrencilerin Ortak Olarak
A.Ö.F. ve Kalem Akademi Özel
Seminerlerini aldığı yıl

İKİNCİ YIL (3. VE 4. DÖNEM)

(A.Ö.F., Kişisel Gelişim Ağırlıklı Kalem Akademi Özel Seminerleri)
(A.Ö.F. ve Arapça Ağırlıklı Kalem Akademi Özel Seminerleri)

BAŞVURU ŞARTLARI

• 1995 ve üzeri doğumlu olmak,

• Erkek olmak

• Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi 1. Sınıfta kayıtlı olmak

• Hafız ise YGS 4 ten 180 barajını geçmiş olmak

• Hafız değil ise YGS 4 ten ham 200 puan almış olmak

www.kalem.org.tr adresinden online başvuru yapmış olmak

İSTENİLEN BELGELER

• Kalem Başvuru Formu

• YGS sonuç belgesi

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• 4 Adet Fotoğraf

• Hafızlar için hafızlık belgesi fotokopisi

İRTİBAT

KALEM AKADEMİ

HASAN ÇAKIR (Kalem Akademi Sorumlusu)
Adres: Hacıbayram mah. Şeyh izzettin sok. NO.13 Altındag / ANKARA

Gsm : 0542 357 15 55

Web : www.kalem.org.tr

BAŞVURU FORMU

Başvuru formu için tıkayın.